ZARZĄD KOŁA

  ZARZĄD
 
    PREZES                                        Kol. MAREK HERUBIN       
    V-CE PREZES                              Kol. DARIUSZ ZARĘBA
SEKRETARZ                                 Kol. BOGDAN DĄBROWSKI  
    SKARBNIK                                   Kol. KAMIL RĘKAWEK
    GOSPODARZ KOŁA                    Kol. DARIUSZ KUTNIK
    KAPITAN SPORTOWY                 Kol. ARKADIUSZ ŁUKASIK
    KOMENDANT SSR KOŁA,           Kol. ROBERT WOJEWODA
    CZŁ.ZARZĄDU DS.OCHRONY
    I ZAGOSPODAROWANIA WÓD.
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
    PRZEWODNICZĄCY                    Kol. GRZEGORZ SZNEJFUS
    SEKRETARZ                                 Kol. MARIUSZ KARWOWSKI
    CZŁONEK
 
SĄD KOLEŻEŃSKI
 
    PRZEWODNICZĄCY                    Kol. DARIUSZ KUTNIK
    SEKRETARZ                                 Kol. BOGUSŁAW MANCARZ
    CZŁONEK
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY KOŁA
 
    Kol. MAREK RZEPKOWSKI